Denna bok skrev jag ursprung-ligen 2009. Den låg i en byrålåda tills att jag upptäckte manuset sommaren 2016 och skickade det till några förlag. Våren 2017 kom den från tryckeriet och mitt författarskap tog sin början. Boken är en analys av hur Johannes beskriver Jesus i sitt evangelium ur tre perspektiv.


1. Hur han var i möten med andra människor.


2. Hur han uppfattades av andra.


3 Det centrala i hans budskap. 

Denna bok skrev jag under 2018 i Saudiarabien där jag, min fru och vårt yngsta barn bodde under tre år. Bokens grundläggande tanke är att försöka visa på vad det innebär att leva som kristen i en värld som, enligt bibeln, till stor del är under andra makters inflytande än Gud. Den tillvaro som Gud tänkt för människan är annorlunda och hans sätt att värdera oss människor på är annorlunda. Dessutom finns hans rike på sätt och vis redan här och nu, om vi bara upptäcker det. 

Detta är min senaste bok som jag skrev under 2019-2020 och som just nu håller på att redigeras på förlaget. Den kommer att ges ut under våren 2021. Boken handlar om min syn på den kristna efterföljelsen. Att leva som kristen är många gånger svårt, något vi inte ska försöka förenkla. All verklig förändring börjar i våra egna tankar och de värderingar vi skapar djupast inom oss. Genom att arbeta med oss själva och vår tro kan den bli en del av vår egen andning och göra underverk när ett hjärta drivs av kärlek.